Ehli Sünnet Kime Denir ?

Ehli Sünnet kimlerdir

Ehli Sünnet Kime Denir ? Ehli sünnet tabiri hadisi şeriflere dayanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinden sonra bir takım olayların meydana geleceğini, muci-zevi şekilde haber vermiş ve bunlardan sakınılma-sını tenbihlemiştir. Abdullah ibni Amr r.anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Elbette ümmetim üzerine, İsrailoğullarına gelen hal gele-cektir. İsrailoğulları yetmiş iki millete […]

Efendimizin Kabrini Ziyaret Etmek

Efendimizin Kabrini Ziyaret Etmek

Efendimizin Kabrini Ziyaret Etmek Her müslümanın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in kabrini ziyareti, kurbet (Allah’a yakınlık) olarak itikad etmesi lazımdır. Allahu teala buyurdu: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا “Eğer onlar kendilerine zulmettikleri za-man sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etsey-di, […]

Ashabı Kiramı Sevmek

Ashabı Kiramı Sevmek

Ashabı Kiramı Sevmek Ashabına tazim etmek, iyilik yapmak, hak-larını bilmek, onlara uymak, onları güzellikle yâd etmek, onlar için mağfiret talep etmek, arala-rında meydana gelen olaylar hakkında susmak, onlara düşmanlık edene karşı düşman olmak, tarihçilerin, cahil ravilerin, sapık şianın ve ashab tan birine dil uzatan bid’atçıların haberlerine itibar etmemek, aralarındaki fitnelerden nakledi-len şeylerde, güzel bir te’vil […]

Zekat Meselesi

zekat meselesi

Zekat Meselesi : Zekat: Nisaba ulaşan malın, şer’an muayyen bir cüz’ünü Hâşimi ve Hâşimilerin âzatlı kölesi olmayan müslüman bir fakire, zekatı veren kişinin bütün cihetlerden menfatini keserek, (sırf) Allah rızası için temlik (fakiri sahip) etmesidir. Zekatın vucub şartı; akıllı olmak, baliğ olmak, müslüman ol-mak, hür olmak, üzerinden bir sene geçip borçtan ve asli ihtiyaç-larından kurtulan, […]

Gusul Abdesti Nasıl Alınır?

Gusul Abdesti Nasıl Alınır? | Farzları Vacipleri Sünnetleri Nelerdir?

GUSLÜN FARZLARI Guslün farzları, ağzı, burnu ve bedenin bütün yerlerini yıkamaktır. Ovalamak farz değildir. Denildiki, zeker kılıfının (sünnet edilen kısmın) altına suyu girdirmek farz değildir. GÜSLÜN SÜNNETLERİ (Önce) İki elini, avret yerini ve eğer varsa üzerindeki necaseti yıkamak. Ayakları hariç (bırakarak) abdest almak, bütün bedeni kaplayan yıkamayı üç kere yapmak, bulunduğu yere su birikiyorsa oranın […]

Rabıta Nedir? Delilleri Nelerdir?

Tarikatı Aliyyede Rabıtai Celiyye

RÂBITANIN MAHİYETİ Râbıta sözlükte: “İki şeyi birbirine bağlayan ip, alâka, vuslat, münâsebet, ilgi ve sevgi ile mensûbiyet, cesur ve dayanıklı olmak” gibi anlamlara gelir. (İbn-i Manzur, Lisânu’l-Arab, 5/112-113) Tasavvuf ıstılâhında ise, mürîdin, ruhî sahada tefekkür ve muhayyile (hayal) gücünü kullanarak mürşidiyle “beraber” olmasını ifade eder. Tasavvuf’ta, ruhî terbiye için bu mânâ beraberliğine ihtiyaç olduğu söylenmiştir. […]

Mezhepler Neden Çıktı?

mezhepler neden var

Mezhepler Neden Çıktı ? Malumdur ki ashabı kiram radıyellahu anhum hazeratı, bütün ahkamı doğrudan Kur’an ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den alırlardı. Herhangi bir müşkil karşısında müracaat edecekleri merci’ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi. Onlar ilk asır olarak, asrı saadet ünva nını almışlar ve islamı mükemmel bir şekilde örnek olarak yaşamışlardı. Onlardan sonra gelip […]

Salavatı Şerife Kitabı

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife Kitabı Cübbeli Ahmet hoca tarafından kaleme alınmış olup ilk olarak 2008 yılında yayınlanmıştır. Önsözünde Salavatı şerife kitabı nı Cübbeli Ahmet hoca şöyle anlatmaktadır: Bütün hamdler bize kâinatın Efendisine salât-ü selâm etmeyi vâcib kılan ve bu vesileyle bizi şe-reflendirip hem Kendisiyle, hem de kıymetli me-lekleriyle aynı amelde birleştiren Allâh-u Te‘â-lâ’ya mahsustur. Ben şâhitlik ederim […]

İrşadül Müridin Kitabı

İrşadül Müridin Kitabı

İrşadül Müridin Kitabı Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin yazmış olduğu bir kitap olup, mürid-mürşit ilişkisini anlatır. Tarikatta nasıl yol alınması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, yapılması veya yapılmaması gereken şeyler detaylıca bu kitapta anlatılmıştır. İrşadül Müridin kitabı nın ilk bölümü: İrşadül Müridin Kitabı nın da ki ilk madde: Nakşi Tarikatında Allah Tealaya Vasıl Olma Yolları ve […]

Fıkıh Kuralları Hakkında Genel Bilgiler

Fıkıh Kuralları Hakkında Genel Bilgiler Âmmetu-l Meşayıh: Ulemamızın ekserisi. Caiz: Bazan sahih manasında kullanılır, bazan helal olur manasındadır. Lâ be’s: Ekserde mubah ve terki evla olan için kullanılır. Bazen de mendub için kullanılır. Yenbaği: Mendub ve gayrısında, evvelki alimlerin örfün de kullanılmıştır. Sonra gelen alimler sadece mendubta kullanmışlardır. Meşayıh: İmamı A’zam’a yetişemeyen alimler. Mütekaddimin: Üç […]