Yolculuğa Karar Veren Kişinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Yolculuğa Karar Veren Kişinin Yapması Gerekenler Nelerdir? 1) (Birine borcu varsa, onun öden-mesi veya yanında bulunan emânetin sâhibine teslim edilmesi gibi) vasiyet etmesi gereken şeyler hakkında vasiyet- te bulunmalı ve yaptığı vasiyete bâzıla- rını şâhid tutmalıdır. Nitekim hadîs-i şerifte beyân edildiği üzere: “(Vasiyet etmesi gereken bir şey varken) vasiyet etmeden ölene ölülerle konuşma izni verilmeyecektir” […]

Tadili Erkan Nedir?

Tadili Erkan Nedir? TA‘DÎL-İ ERKÂNIN TARİFİ “Lisânü’l-Arab”, “Tâcü’l-arûs”, ve “el-Mis-bâhu’l-münîr” gibi lugatlara, ayrıca “Ravzatü’t-tâlibîn” ve “Fethu’l-Kadîr” gibi fıkıhlara bakıl-dığında görüleceği üzere; ta’dîl kelimesinin lugat itibariyle iki manası vardır. Birinci manası “Tesviye” ve “Takvîm” dir ki, bu, “Bir şeyi doğru ve düzgün yapmak” anlamına gelmektedir. İkinci manası ise; “Tezkiye” dir ki, bu da: “Bir şahidin veya […]

Rukye ve Nazar Boncuğu

Rukye ve Nazar Boncuğu

Rukye ve Nazar Boncuğu önce nazar boncuğundan bahsedelim . Nazar boncuğu için bazı kesimler ve ona inananlar onun nazara karşı iyi olduğuna inanıp üzerlerine veya çocuklarına takarlar. Eskiden bu konuda bilinç yoktu bazen koç boynuzu , yılan derileri veya at kafaları evlere asılırdı. Şamanizmde bunlara Korya dilimizde koruyucu kolye adını alan bir inançdı ve çocuklarının […]

Tasavvuf Sohbeti Tasavvufun Zuhuru

Tasavvuf Sohbeti Tasavvufun Zuhuru Bu gün tasavvuf hangi anlamda kullanılır? Bunu çağ­rıştıran delalet eden ayet ve hadisi şerifleri zikredeceğiz, zira ilk asırdaki lügat manası, sonradan kullanımlarla başka manalarda ortaya çıkabiliyor veya lügat bakımın­dan başka manada ıstılahta başka manada olabiliyor bunda zıtlık yoktur, bu, ilmin tefennün etmesidir. Mesela salat kelimesi lügatta dua manasındadır, fakat ıstılahta yani […]

Cennet Ebedidir | Ali Kara Hocaefendi

Cennet Ebedidir | Ali Kara Hocaefendi Allah’ın selam ve rahmeti üzerinize olsun. Allah-u Teala’ya hamd, Habibi Muham­med s.a.v ve tabileri üzerine salat ve selam olsun. Öldükten Sonra Dirilmeye-Ahirete İman Ahiret aleminin varlığı ve orda olacak işlerin çeşitleri, pek çok ayette ve hadisi şeriflerde beyan edilmiştir. Bun­lar akılla bilinemeyen meseleler olduğundan, haklarında fikir yürütülmez, olduğu gibi […]

Gelen Haberi Mutlaka Araştırmak Lazımdır! Mehmet Talû Hocaefendi

Gelen Haberi Mutlaka Araştırmak Lazımdır! Mehmet Talû Hocaefendi Hicretin dokuzuncu yılında idi. Hâris b. Dırar, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına gel­mişti. Efendimiz O’nu İslâmiyete davet edince Müslüman olmuş ve: – Ya Resûlellah! Beni kavmimin yanına gönder de, onları, İslâmiyete davet edeyim ve Müslü­man olanların zekâtlarını toplayıp filan zaman Sana göndereyim demişti. Efendimiz (Sallalla­hü Aleyhi […]

Lalegül Dergisi Haziran 2017 Sayısı Hakkında Kısa Bir İnceleme

Lalegül Dergisi Haziran 2017

Lalegül Dergisi Haziran 2017 Sayısı Hakkında Kısa Bir İnceleme Selamun aleyküm; Değerli okurlarımız bu yazımızda Lalegül Dergisi Haziran 2017 sayısını inceleyeceğiz. Bu sefer yazımıza sizlerin en çok ilgi gösterdiği dualar ve zikirler kısmından başlayacağız inşaAllah. Bu sayıda Zikirler, Dualar ve Faziletli Ameller köşesi :  “Ramazanda Çok Yapılması Emredilen Dört Zikir” başlığıyla başlıyor. Lailahe ilallah şehadeti […]

Behcetün Nüfus Kitabı İncelemesi | Cübbeli Ahmet Hocanın Neşriyatı

Behcetün Nüfus Kitabı

Behcetün Nüfus Kitabı İncelemesi | Cübbeli Ahmet Hocanın Neşriyatı Behçetün Nüfus Kitabı aslen İbni Ebi Cemre Hazretlerine ait olup Buhari Muhtasarı Şerhidir. Uzun yılar boyunca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş olup Türkiyede ilk defa Cübbeli Ahmet Hoca tarafından neşredilmiş ve Türkçe olarak açıklamalar eklenmiştir. Kitap aslen Arapçadır.