Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

Tarih: 28.03.2020 12:16
Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

İmam-ı Gazali  "İhya-u Ulümiddin" isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir: Bir adam gelerek Halife Mansur'a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş, bunun üzerine halife muhafızlarından birine derhal o zatın bulunmasını emretmiş ve aksi takdirde kendisini cezalandıracağını söylemiş. Muhafız o zatı caminin bir köşesinde bulunca halifenin kendisini istediğini söylemiş ama o zat halifenin bu isteğini reddedince. muhafız o zata. halifeye gitmediği takdirde kendi hayatının tehlikeye gireceğini arz edip ondan bu isteğe itaat etmesini istirham etmiş, bunun üzerine o zat cebinden üzerinde dua yazan bir kağıt çıkarıp muhafıza vererek: "Korkma, sana bir şey yapamaz. Bu ferec (kurtuluş) duasını al ve yanında taşı" demiş. Muhafız. o zata: "Bu duanın fazileti nedir?" diye sorunca. o zat: "Her sabah akşam bu duayı okuyanın günahları dökülür, hataları mahvolur, mutluluğu devam eder, duası kabul olur, rızkı genişler. umduğunu bulur, hasmına galip gelir, Allah katında sıddıklardan yazılır ve o kişi şehid olarak ölür" demiş. Muhafız bu kağıdı alıp halifenin yanına giderek durumu ona anlatınca, halife kağıdı görmek istemiş ve kağıda bakınca muhafıza on bin dirhem vererek: "Kurtuldun, artık serbestsin. Şunu bil ki o zat Hızırdı" demiş.

Dua Şu Şekildedir:Lalegül Dergisi Ağustos 2013 sayısı ( 6. Sayı )

Yükleniyor...