İman İslam İlmihali Kitabı

Tarih: 20.02.2020 17:03
İman İslam İlmihali Kitabı

Cübbeli Ahmet Hocanın son çıkan kitabı olan iman islam ilmihali ( İman ve islam ilmihali ) itikadi ve fıkhi konuları ele alan bir başucu kitabı niteliğindedir. Yaklaşık 815 sayfa olan bu eser şamua kağıda basılmış olup ciltlidir. İçeriğinde islamın inanç esasları ve temel fıkhi konular vardır. İman islam ilmihali cübbeli hocanın üzerinde uzun yıllar çalıştığı eserlerinden biridir. İman islam ilmihalini diğer ilmihallerden ayıran en önemli özelliği itikada dair konuları da içermesi ve cübbeli hocanın akıcı üslubudur. Çıktığı günden şu ana kadar 50.000 den fazla sattığı düşünülmektedir.
 

İman islam ilmihali eserinin ön sözünde cübbeli hoca şunları söylemektedir:

Şu bilinsin ki ilmihal fıkıh ilminden bir bölümdür. Fıkıh kelimesinin lugat manası anlayış demektir. din ıstılahı(kullanımı)nda ise fıkıh ilmi şeriat ahkamının ve dini hükümleri bilmekten ibarettir ki; bu ilim farzı ayn ve farzı kifaye olmak üzere iki kısma ayrılır.
Fıkhın farzı ayn olan kısmı, evvela doğru itikat ( inançları bilmektir )

Dinin hükümleriiyle ilgili ise taharet, namaz ve oruç meseleleri gibi her gerekli kıldığı her ibadetle ilgili ahkamı öğrenmesi de o insan üzerine farz olur. Mesela malı olanın zekatla ilgili meseleleri, üzerine hac farz olanın hac hükümlerini ve ticaret yapanın ilgili konuları öğrenmesi farzdır. Iste Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen: “Ilim tahsîli her Müslüman
erkek (ve kadın) üzerine farzdır” (Ibnü Mâce, Mukaddime:17, no:224, 1/81; Begavî,Me‘âlimü’t-Tenzîl:3/130) hadîs-i serî bu ilimden bahsetmektedir ki aynı zamanda bu ilme “Ilmihâl” denir. Bu ilimden ne kastedildigi konusunda farklı açıklamalar yapılmıssa da bu îzahlar arasında en benimsenecek görüse göre, farz olan bu ilimden maksat, Islâm’ın bes sartını ögrenmektir.

Tabî ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdigi için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır. Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, saglıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım sartlar mevcut oldugundan, bu sartları hâiz olan kimselerin bunlarla ilgili hükümleri de ögrenmeleri farz olur. Bu vesîleyle siz okurlarıma sunu taahhüd edebilirim ki iki cilt olacak bu
ilmihal kitabı her Müslümana, bilip inanması ve amel etmesi farz olan tüm konuları beyan etmektedir, dolayısıyla bu eseri düzgün bir sekilde ögrenip, esine ve çoluk çocuguna ögreten kisiler âhiret sorumluluklarının büyük bir bölümünden insâallah kurtulacaklardır. Gayret bizden, tev k (muva ak kılmak) Cenâb-ı Hakk’tandır. Yüce Rabbim, inancımızı ve amellerimizi bu eserde beyan edilen ilimlere uyarlamayı cümlemize müyesser eylesin. Âmîn!

Yükleniyor...