Kabir nur namazı diye bir namaz var mıdır, varsa nasıl kılınır?

Tarih: 28.03.2020 14:49
Kabir nur namazı diye bir namaz var mıdır, varsa nasıl kılınır?
Kabir nur namazı diye bir namaz var mıdır, varsa nasıl kılınır?

Kabir nur namazı diye bir namaz var mıdır, varsa nasıl kılınır?

Evet böyle bir namaz vardır ve Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu namazı kılmıştır. Fakat “Kabir Nur Namazı” adıyla, bu isimde kitaplara bakarsanız böyle bir namaz bulamasınız. Tabi öncelikle şunu ifade edelim ki, nafile namazlar kılınırken isim tayini şart değildir. Mesela; Evvabin namazını veya kuşluk namazını kılacağın zaman, niyet ederken namazın ismini söylemek şart değildir.

 

“Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” dedin mio vaktin namazına gider. Çünkü kuşluk vaktinde kıldığın namaz, o vakit içinde olduğundan zaten kuşluk namazı olur. Yani nafile namazlarda, farz veya vacip namazlarda olduğu gibi isim tayinine gerek yoktur. Onun için kabir nur namazı kılarken de, ismini söyleyerek niyet etmek şart değildir.

Kabir nur namazı, halk arasında bu isimle bilindiği için bazı hocalar “bu isim nereden çıktı, böyle bir namaz yok” diye inkâr ediyorlar. Halbuki bu namaz İbn-i Mace hadisinde geçer. Tabi “kabir nur namazı” diye geçmiyor, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yatmadan önce, oturarak kıldığı namaz şeklinde geçiyor, şöyle ki: Ümmü Seleme (Radıyallahü anha)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor:

“Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vitirden sonra, oturduğu yerde kısa iki rekat kılardı.” (İbn-i Mace, İkametü’s-Salat Bab: 125 H.No: 1195, Darimi, Salat: 215)

Beyhekî’nin, Ebu Ümame, Enes ve diğer Sahabeler (Radıyallahü anhüm) den rivayetine göre: Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yatağına girmek istediğinde yatağına oturur, uyumadan önce öylece iki rekat kılardıBirinci rekatta: ‘Zilzal’, ikinci rekatta: Tekâsür’ sürelerini okurdu.” (Beyhekî, es- Sünenül-kübrâ, NI/32; İhya: 1 / 176) Hadisi şerifte de ifade edildiği üzere, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yatmadan önce yatağına oturup iki rekat namaz kılıyor. Tabi O’nun yatağı bizim yataklar gibi yaylı, yumuşak değil. Zira bizim yataklarda namaz olmaz, çünkü sert değil. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir deri üzerinde yattığı için anladığımız şekilde bir yatak değil. Dolayısıyla yatağının üzerinde, oturarak iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta zammi sure olarak “Zilzal” süresini, ikinci rekatta ise “Tekâsür” süresini okurdu. Tabi bu iki süreyi okumanın çok faziletleri var. Hadisi şeriflerde buyurulduğu üzere “Zilzal” süresi sevap bakımından Kur’an’ın dörtte biri sayılır. “Tekâsür” süresi ise bin ayet sayılır.

Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ashabına şöyle buyurdu: “Sizden biriniz yatmadan evvel bin ayet okumadan aciz midir?” Orada bulunan ashab-ı kiram: “Ya Rasulallah bin ayeti nasıl okuyacağız?” Bunun üzerine Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Sizden biri hergün “Tekâsür” sûresini okuyamaz mı? İşte bu sûre, bin ayete denk (eşit) tir.” Bunu da Hakim Müstedrek’te rivayet eder. Dolayısıyla yatmadan önce kılınan bu namazda “Zilzal” süresi okunuyor ki, bu Kur’an’ın dörtte birine tekabül ediyor. “Tekasür” süresi ise bin ayet sayıldığına göre, hemen hemen Kur’an’ın yarısına kadar okumuş sevabı kazanılıyor. Bu namazı kılmak sünnettir. Hocaların bazıları, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yatmadan önce oturarak kıldığı bu namazın, kabir namazı olduğunu kabul etmezler. Oturarak kılmasını ise; “Efendimiz biraz kilo aldı da vefatına yakın böyle oturarak kılmaya başladı, yoksa kabir namazı değil” derler, hiç alakası yoktur. Kitaplarda; “ölümüne yakın şişmanladığı için namazda oturuyordu” diye hiçbir kayıt yoktur. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vefatına kadar farz namazlarını hep ayakta kılmıştır. Yaşlanmış olması, biraz kilo almış olması O’nun ayakta namaz kılmasına hiçbir mani teşkil etmemiştir. Oysa yatarken kıldığı namazı, Kendisi özellikle oturarak kılmayı meşru etmiştir. Onun için burada sünnet olan, bu namazı oturarak kılmaktır. Yani “Ben ayakta kılabiliyorum” deyip ayakta kılsan, bu namaz olmaz. Çünkü bu namazın özelliği oturarak kılınmasıdır ve yukarıda hadisi şerifte de ifade edildiği üzere, birinci rekatında “Zilzal”, ikinci rekatında da “Tekâsür” süresi okunur.

Bu namaza, niçin “kabir nur namazı” denilmiş? meselesine gelince; bir hadisi şerifte: Namaz nurdur.”buyuruluyor. Yani genel manada, namaz zaten nurdur. Kabirde de nurdur. Bu namazda okunan “Zilzal” ve “Tekâsür” sûrelerinin çok faziletleri var, onların nûrunun kabre geleceğine dair bazı rivayetler var. Ayrıca bu namazı kılanlar da, kabri nur olsun aydınlık olsun diye kılıyorlar. Hasılı kelam; namazın  sevabından böyle bir isim çıkarılmış ve halk arasında bu isimle bilinir olmuş.

Yükleniyor...