Kategori Arşivleri: Eski Dergi Yazıları

Arifan Dergisi Eski Sayılar

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı   Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa […]

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler 1) Çocukları olmayan eşler; Fâtiha Sûresi, Âyete’l-Kürsî, Âli ‘Imrân ve Bakara Sûresi’nin sonları, İhlas, Felak ve Nas Sûrelerinin yedi kere okuyup bu yağı uyumadan önce göğüs, alın ve omurga bölgesine sürerlerse Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle hayırlı bir çocukları olur. Not: Âli ‘Imrân Sûresi’nin sonları 190. âyet-i kerîmeden sonuna kadar, Bakara Sûresi’nin sonları ise 284. […]

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak; 1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehullâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok […]

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû Bilindiği gibi ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan hatta yüksek tahsil gören öğrenciler de yaz tatiline girdiler. Bu süreyi en güzel ve en verimli bir şekilde değerlendirmek ne büyük kazanç… Bu iş için en hayırlı  çalışmanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Hz. Osman (Radıyallahı Anh)dan rivayete göre Resûlüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): “Sizin en […]

Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi

Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi İnsan konuştuğu her sözden ve takındığı her tavırdan, gerçekleştirdiği eylemden sorumludur, o asla başıboş değildir. Hatta insan konuşması gerekirken konuşmadık­larından sorumlu olduğu gibi, konuşmaması gerekirken konuştuklarından da sorumludur. Yapması gerekirken yapmadıklarından ve yapmaması gerekirken yaptıkla­rından sorumludur. Kur’ân-ı Kerîm insanın sorumlu bir […]

Tevekkül | Adem Şener Hocaefendi

Tevekkül | Adem Şener Hocaefendi Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı ile… Arapçadan dilimize geçmiş olan tevekkül kelimesinin sözlük anlamı “Vekil kılmak, başkasına havale etmek” şeklindedir. Te­vekkül kelimesi ile aynı kökten gelen “vekil” kelimesi; kişinin kendi işini gördürmek üzere yetki verdiği insan anlamına gelir. Tevekkülde, kelimenin Arap dilindeki ka­lıbı gereği bir zorlama vardır. Bu da […]

İmanın Şartlarında Reform mu Var?

İmanın Şartlarında Reform mu Var? Bazı kimseler, açıktan söyleyemeseler de içlerinden acaba şöyle mi demek istiyorlar: “Müslümanların, 1400 senedir imanın şartını 6 olarak kabul ettikleri yeter. Bundan sonra imanın şartı artık 2 olmalı. Onun için 6 şartın dördünü siliyoruz.” Böyle bir düşünceleri olup olmadığını bilmiyoruz. Ama “Var mı yok mu?” sorusunu zihnimizde tutarak konumuza devam […]

Kuran Müslümanlığı | Mehmet Talû Hocaefendi

Kuran Müslümanlığı | Mehmet Talû Hocaefendi Bazı kimseler, kendi kafasına, re’yine,hevasına göre “Kur’an Müslümanlığı” diye bir din çıkarmıştır. Bu kimseler, İslam’ın temel hüküm kaynaklarından üçünü inkâr etmekte, sadece Kur’an-ı esas aldığını söylemektedirler. Peki Kur’an’ın yorumlanmasında hangi metodu takip etmektedirler? Daha önceki muteber ve ehliyetli müfessirlerin yorum ve tefsirlerine itibar etmemekte, kutsal Kitab’ımızı kendi kafalarına göre […]

Tasavvuf Sohbeti Tasavvufun Zuhuru

Tasavvuf Sohbeti Tasavvufun Zuhuru Bu gün tasavvuf hangi anlamda kullanılır? Bunu çağ­rıştıran delalet eden ayet ve hadisi şerifleri zikredeceğiz, zira ilk asırdaki lügat manası, sonradan kullanımlarla başka manalarda ortaya çıkabiliyor veya lügat bakımın­dan başka manada ıstılahta başka manada olabiliyor bunda zıtlık yoktur, bu, ilmin tefennün etmesidir. Mesela salat kelimesi lügatta dua manasındadır, fakat ıstılahta yani […]