Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler
5 (100%) 6 Oy

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler

1) Çocukları olmayan eşler; Fâtiha Sûresi, Âyete’l-Kürsî, Âli ‘Imrân ve Bakara Sûresi’nin sonları, İhlas, Felak ve Nas Sûrelerinin yedi kere okuyup bu yağı uyumadan önce göğüs, alın ve omurga bölgesine sürerlerse Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle hayırlı bir çocukları olur.
Not: Âli ‘Imrân Sûresi’nin sonları 190. âyet-i kerîmeden sonuna kadar, Bakara Sûresi’nin sonları ise 284. âyet-i kerîmeden sonuna kadar olan âyet-i kerîmelerdir.

2) Yukarıda zikredilen âyet-i kerîmeler hakîki bal üzerine okunur ve üç ay müddetince her gün bu baldan aç karnına bir kaşık yenir. Çocuk olması için diğer bazı terkipler “Çörek Otu Mûcizesi” kitabımızın 48 ve 49. sayfalarında mevcuttur.

3) Çocuğu düşen kadınlar “Besmele”yi altmış bir kere bir kâğıda yazıp üzerinde taşırlarsa çocukları inşâallâh bir daha düşmez.

4) Çocuğu düşen kadın aşağıdaki âyet-i kerîme ve dualardan oluşan zikri, kırmızı renkli kelimelerin yerinde kendi ismini annesinin ismiyle birlikte yazıp (mesela kendi adı Zeynep, annesinin ismi de Ayşe olan bir kadın » زَيْنَبَ بِنْتِ عَائِشَةَ « şeklinde yazarak) bunu üzerinde taşırsa inşâallâh çocuğu düşmez.

Bir Cevap Yazın