Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas
5 (100%) 11 Oy

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak;
1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehullâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok okumalarını tavsiye etmiştir:


“Ey Allâh! Ey bütün yaratıklarından hiçbirine işi düşmeyen fakat yaratıklarından her birinin işleri Kendisine düşen! Ey kimsesizlerin tek sığınağı! Senden gayrı her şeyden ümit kesildi, Senden başkasına bağlanan ümitler boşa çıktı, Senden gayrine giden tüm yollar kapandı. Ey yardım dileyenlerin tek ümidi ve imdâdı! Bana yardım et.” (Yedi kere)

2) Her kimin Allâh-u Te‘âlâ’dan bir isteği olursa Kadr Sûresi’ni kırk bir kere okuduktan sonra kırk bir kere de yukarıdaki duayı okuyup isteğini Allâh-u Te‘âlâ’ya arzederse inşâallâh muradı hâsıl olur.

3) Her kim bu sûreyi cuma günü bin kere okursa Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’i rüyasında görmeden ölmez.

4) Her kim bir miktar su üzerine bu sûreyi otuz altı kere okuyup, ardından bu suyu bir hırka üzerine serpip o hırkayı giyerse, artık o hırka üzerinde olduğu müddetçe çok bol rızıklara kavuşur.

5) Yine bir kimse bir miktar su üzerine onar kere Kadr ve İhlâs sûrelerini okuyarak yeni bir elbise üzerine bu sudan serpip de onu giyerse, o elbise üzerinde oldukça rahat bir hayat geçirir.

6) Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’den vârid olduğuna göre “Her kim defin (ölüyü gömme) esnasında eline bir miktar toprak alıp, bunun üzerine yedi kere Kadr Sûresi’ni okuyup bu toprağı ölünün kefeninin içine veya kabre koyarsa Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o kişiye azap olunmaz.” (Şeyh Ahmed ed- Dîrebî, el-Mücerrabât, sh:18)
Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû) defninde hazır bulunduğu kimselere bunu tatbik ederlerdi. Ancak bu toprağın eşilen mezar toprağından değil de dışarıdaki bir topraktan alınması
tavsiye edilir. Çünkü yeni eşilen toprakta eski gömülenlerin bedenlerinden kalan necis bir parça bulunması ihtimali mevcuttur. Ama defin yerinin ilk olarak kullanıldığı biliniyorsa o zaman eşilen topraktan alınması evlâ dahi olabilir.

 

arifan dergisi şubat 2012 sayısı syf: 70-71

Bir Cevap Yazın