Mahkemede İftiraya Uğrayanların Yapacağı Terkip
5 (100%) 10 Oy

Mahkemede İftiraya Uğrayanların Yapacağı Terkip

Bir kimseyi, hasmı (düşmanı) sıkıştırıp, bir şekilde hileye başvurarak mahkemede aleyhinde delil bulup o kişiyi mahkum edecek bir durum meydana getirir de mazlum olan bu kişi hasmı ile doğrudan
doğruya mücadele edemeyecek kadar acziyet içerisinde bulunursa, bu kişi davayı kazanmak ve hasmının planını bozmak için önce abdest alıp daha sonra en temiz elbisesini giyerek bir ikindi namazından sonra

 Âyet-i kerîmelerini misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp nuska yaparak üzerinde taşırsa, Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle bundan sonra hasmı onu hiçbir şekilde
mahcup ve mağlup edemeyecektir. Hatta bu tertipten sonra hasmı olan kimse, felaketlere düşüp perişan olacak, bir daha kendisine hiçbir şekilde ona kötülük yapmaya yeltenemeyecektir. (Nuska no:31)
(Abdullâh ibni Es‘ad el-Yâfi‘î el-Yemenî, ed-Dürrü’n-Nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘azîm, sh:96-97)

 

Kendisi yazamayacak olanlar için:

 

Bir Cevap Yazın