Mahmud Efendi Hazretleri Kimdir?
5 (100%) 12 Oy

 

Mahmut Efendi Nakşibendi silsilesinin 36. Şeyhi olup halen irşad görevini sürdürmektedir. Efendi hazretleri 1929 yılında Trabzona bağlı of ilçesinin miço köyünde dünyaya geldi. Babası Mustafa oğlu Ali efendi, validesi ise Tufan kızı Fatıma hanımefendidir. Efendi hazretleri askerlik çağında Ali Haydar Efendiyle tanışmış ve bir daha da ondan hiç ayrılmamıştır. Efendi hazretlerimiz ömrünü ilme, irfana ve insanlığı irşada adamıştır. Yetiştirdiği ihvanlar sayesinde önce Fatih semtinin sonra tüm istanbulun çehresi değişmiştir. Sünneti seniyyeye çok önem verir ve 4000 sünnet vardır, 4 tanesini terkedersem ardımda namaz kılmayın buyururdu. Edebi, İlmi, İrfanı ile Allah dostları arasında seçkin bir yeri vardır. Efendi hazretlerimiz sadece insan yetiştirmekle kalmamış bir emsali daha bulunmayan Kuranı Mecid tefsirli meali, İrşadül Müridin, Ruhul Furkan tefsiri, Risale-i Kutsiyye Tercüme ve şerhi gibi eşsiz eserlerde neşretmiştir.  Halen hayatta ve irşad görevinin başında olan Mahmud efendi hazretlerimiz Beykoz da ikamet etmektedir. Eserlerini hanesinin yayınevi olan Ahıska Yayınları aracılığıyla neşrettiği gibi Marifet Dergisi adı altında ilmi bir dergide çıkartmaktadırlar.

Efendi Hazretlerimizin bazı sözleri:

“Ey talebeler! Sizler, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz.”

“Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim.”

“Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım.”

 

 

Efendi Hazretlerimizin eserlerinin bir kısmı:

a. Kuranı mecid: Tefsirli meal olup Kuranı kerimin hem türkçesi hem arapçası bir aradadır. Türkiyede bir emsali daha yoktur. Kuranı Mecidin diğer meallerden en önemli farkı ayeti kerimelerin sadece mealini değil aynı zamanda kısa bir tefsirini de yapmasıdır.

b. Risalei Kutsiyye Tercümesi: 2 cilt olan bu eser aslen Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah ks. hazretlerimize ait olup beyitlerden oluşmaktadır. Ali Haydar efendi ks. hazretleri bu eşsiz hazine için: Dünyada insanların yazdığı iki kitaba itiraz edilemez. 1. Risalei Kutsiye 2. Mesnevi şeriftir” buyurmuştur.

c. Ruhul Furkan Tefsiri hali hazırda 18 cilt çıkmış olup yazımı devam etmektedir. Efendi hazretlerimizin belirlediği tefsir heyeti tarafından yazılan bu eser her cildin bitiminde efendi hazretlerimize arz edilmekte ve onayından sonra basılmaktadır. Ruhul Furkan tefsiri hem ruhul beyan hem alusi hemde diğer tefsirlerden bilgiler vermesi hasebiyle en geniş kapsamlı tefsirdir diyebiliriz. Bittiğinde yaklaşık olarak 56 cilt olması öngörülmektedir.

d.İrşadül müridin, nakşi tarikatının adabını, tasavvuf yolunun esaslarını anlatan muhteşem bir eserdir irşadül müridin. İhvanların nasıl yaşamaları gerektiğini, edebe riayetin önemini, tarikatın makamlarını anlatmaktadır. Efendi hazretlerimizin eşsiz yolunun eşsiz nimetlerinden biridir diyebiliriz irşadül müridin kitabı için.

Bir Cevap Yazın