Mektubat-ı Rabbani
5 (100%) 15 Oy

İmamı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinin mektuplarından oluşan Mektubat-ı Rabbani eseri tasavvufi bir eser olup misli yazılmamıştır. Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Mektubatı Rabbani eserinin feyz kaynağı oluşunu şu sözlerle ifade etmektedir: “Mektubattan ayrılındığı an feyiz kesilir.” Tasavvufa ve itikada dair anlaşılması en zor meseleleri de içeren bu eşsiz eser halen tüm islam memleketlerinde ki medreselerde başucu kitabı konumundadır. Türkiyede de sayısız medresede ders kitabı olarak okutulmaktadır.  Mektubatı Rabbani eserinin pek çok tercümesi ve şerhi çıkmıştır. 2. Cilt, 5. Cilt 8. Cilt Mektubatı Rabbani Tercüme ve Şerhleri bulunmakta ve kütüphanelerde yerlerini almaktadır.

En son çıkan tercüme Ali Kara Hoca efendiye ait olup 2 Cilttir. Gayet hacimli olan bu eser dipnot ve haşiyelerle zenginleştirilmiş 4 kez tashihten geçmiş, uzun yıllar emek verilerek hazırlanmıştır.

Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin zeytinburnu vekili olan Ali Kara Hoca efendi Mektubatı Rabbaniyi tercüme etmesinde ki gayeyi şöyle açıklamaktadır:

Mektubat-ı Rabbani gibi eşsiz bir eserin anlaşılması ve anlatılması manasındaki tercüme işinin ne kadar zor ve müşkil olduğu açıktır. Bu sahada gerçekten mükemmel olanların kitap yazmadığı, bilakis yaşayarak tasavvufu hayatına tatbik ettiği bir ortamda, söz ve yazı ile ifadenin ancak bu kadar olabileceğini kabul etmek lazımdır.

Diğer bütün tercümelerin değişik yönleri olup, çeşitli faydalara sahip olduğu açıktır. Bizim tercümemiz ise aslına sadık kalarak tasavvufu yaşamakla, tatbik ile elde edilecek olan marifetlere işaret ve teşvikler içermektedir.

Bu ilimlerde bizleri yetiştiren Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri (KS.) nin elbette çok büyük payı ve tesiri vardır. Tüm okurlarımızı “Mektûbât”tan uzak kalındığı an feyiz kesilir buyuran Mahmud Efendi Hazretleri’nin sözleri ve yazılarını örnek almaya davet ederek, eserimizin kabulünü, bu yolda faideli olmak dileğiyle bu aciz kulunu muvaffak eylemesini yüce Rabbimden niyaz ederim.

Bir Cevap Yazın