Cübbeli Ahmet Hoca Külliyatı | En iyi Fiyat Garantili!

WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Cübbeli Ahmet Hocaefendiye ait tüm kitapları içeren muhteşem bir Külliyat. Cübbeli Ahmet hoca külliyatında ki eserlerin bir kısmı yeni yayınevi olan Lalegül Yayınevi baskılıdır, bir kısmı ise arifan baskılıdır. .

Bunların ilki dualarım kitabı olup detaylı listesi ve konu içerikleri şöyledir:
1              DUÂLARIM :
Cübbeli Hocanın Dualarım kitabı ilk yazdığı eser olup, günlük duaları, faziletli gün ve gecelerle alakalı duaları, abdest duaları.. ve diğer duaları içermektedir.
2              SELÂM RİSÂLESİ
Cübbeli Hocanın Selam risalesi : İslamda selamın yeri, önemi ve fazileti hakkında yazmış olduğu eserdir.
3              FITRAT-I TAĞYÎR RİSÂLESİ
Fıtratı Tağyir risalesi : Sakalın önemi ve fazileti hakkında ayrıca insanın yaratılıştan gelen fıtratını değiştirmemesi gerekliliği hakkında yazdığı eserdir.
4              KUR’ÂN-I MECÎD RİSÂLESİ
Kuranı Mecid Risalesi Kuranı kerimin fazileti hakkındadır
5              KUR’ÂN-I HAKÎM RİSÂLESİ
Kuranı Hakim Risalesi Kuranı kerimin okunmasının edepleri ve fazileti hakkındadır.
6              NÜZÛL-İ MESÎH RİSÂLESİ
Nüzulu Mesih Risalesi İsa as’ın inişi hakkında yazılmış en kapsamlı eserlerdendir.
7              İ’TİKÂD RİSALESİ
İtikad risalesi : ehli sünnet velcemaat inancı üzerine nasıl inanmak gerektiğini anlattığı eserdir.
8              TASAVVUF RİSÂLESİ
Tasavvuf risalesi : Tasavvufun dindeki yeri, hadisler ve kaynaklarla tasavvufun dellillerini anlattığı eserdir.
9              ABDEST RİSÂLESİ
Abdest Risalesi : Abdestin önemi, farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları velhasılı kelam abdest hakkındaki herşeyin anlatıldığı eserdir.
10            TARÎKAT-I ‘ALİYYE’DE RÂBITA-İ CELİYYE
Tarikatı Aliyyede Rabıtai Celiyye : Rabıtanın dindeki yeri, delilleri ve kaynakları hakkında yazılmış bir eserdir.
11            ŞECERE-İ NEBEVİYYE RİSÂLESİ
Şecerei Nebeviyye Risalesi Efendimiz sav’in nesli hakkında kaleme alınmış bir eserdir.
12            PEYĞAMBER EFENDİMİZİ HANGİ DUÂLARLA RÜYADA GÖRÜRÜZ
Peygamber efendimizi hangi dualarla rüyada görürüz ? Risalesi adından da anlaşıldığı gibi Efendimiz savî rüyada görmek için okunması gereken duaları içermektedir.
13            ORUÇ RİSÂLESİ
Oruç Risalesi : Oruç hakkında yazılmış cübbeli hocanın en kapsamlı kitabıdır.
14            DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ
İmama azama ait kasidenin tercümesini içermektedir.
15            RECEB-İ ŞERÎF RİSÂLESİ
Recebi Şerif Risalesi : Recep ayının faziletli ve önemi hakkındadır.
16            ŞA’BAN-I ŞERÎF RİSÂLESİ
Şabanı Şerif risalesi : şaban ayının fazileti ve önemi hakkındadır.
17            KURBAN RİSÂLESİ
Kurban risalesi kurbanın nasıl kesilmesi gerektiği, fıkhı ve ehemmiyeti hakkındadır.
18            DÜRR-Ü MEKNÛN KASÎDESİ’NİN ŞERHİ
Dürü Meknun kasidesinin şerhi : Bir önceki kitap olan Dürrü meknun kasidesinin detaylı açıklaması niteliğindedir.
19            RAMAZÂN-I ŞERÎF RİSÂLESİ
Ramazanı şerif Risalesi : Ramazanı şerifin önemi, fazileti,ramazanı şerifteki faziletli amelleri içermektedir.
20            EZÂN-I MUHAMMEDÎ RİSÂLESİ
Ezanı Muhammedi Risalesi : Ezanın önemi, ezan okuyacak kişideki vasıflar, ezan okumanın faziletini anlatmaktadır.
21            DÎNİN DİREĞİ MÜ’MİNİN Mİ’RÂCI NAMAZ
Dinin direği müminin miracı namaz : Namazın önem ve ehemmiyetini anlatmaktadır
22            NAMAZ İLMİHÂLİ
Namaz ilmihali : Namazın fıkhını anlatmaktadır
23            TA’DÎL-İ ERKÂN RİSÂLESİ
Tadili Erkan Risalesi : Namazda tadili erkanın önemini anlatmaktadır.
24            SALEVÂT-I ŞERÎFE
Selavatı şerife : salavatı şerife risalesi Efendimize okunacak en faziletli salavatı şerifeleri anlatmaktadır. Salatül Fatih Sigasıda bu eserdedir.
25            BEDİR EHLİYLE TEVESSÜL VE İSTİĞÂSELER
Bedir Ehliyle tevessül ve istiğaseler : Bedir ehlinin isimlerini ve faziletlerini anlatmaktadır
26            “YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR CENNETE GİRECEK” DİYENLER CENNETE GİREMEZ
Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez kitabı heyetin yazdığı bir kitap olup reddiye kitabıdır.
27            CEMÂATLE NAMAZ
Cemaatle namaz : Namazı cemaatle kılmanın önemini ve faziletini anlatmaktadır
28            ELLİ DÖRT FARZ ŞERHİ
54 farz şerhi : Bir müslümanın bir gün içerisinde yapması gereken 54 tane farzı anlatmaktadır
29            SALAVÂT-I KÜBRÂ
Salavatı kübra : Kün feyekün dualası ve meişet duasını da içermektedir.
30            İSTİĞFÂRÂT-I MÜNKIZE
İstiğfaratı münkıze : Hasanı basri ks. dan rivayet edilen haftanın her günü için 1 adet istiğfar içeren kitaptır. Diğer adıda kurtarıcı istiğfarlardır.
31            MEVÂ’IZ-İ KUDSİYYE
Mevaizi Kutsiyye ( kutsi vaazlar )  : imam gazalinin eseridir.
32            HER BİR UZUV İÇİN ŞİFÂ ÂYETLERİ
Her bir uzuv için şifa ayetleri : 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde şifa için okunacak ayetler 2. bölümde ise faziletli dualar ve zikirler vardır
33            ÇÖREK OTU MÛCİZESİ VE ŞİFÂ DUÂLARI
Çörek otu mucizesi ve şifa duaları : çörek otu hakkındaki hadisi şerifleri ve nasıl kullanması gerektiği hakkındaki terkipleri içermektedir.
34            AHLÂK-I NEBÎ
Ahlakı nebi : Efendimiz sav’in üstün ahlakını anlatmaktadır.
35            SALEVÂT-I MUZÂ’AFÂT
Salavatı muzaafat : sevapları kat kat olan faziletli salavatları içermektedir
36            SEFER DUÂLARI
Sefer Duaları : yolculuğa çıkarken okunacak duaları içermektedir.
37            HER DERDİ İYİLEŞTİREN BİR DUÂ
Her derdi iyileştiren bir dua : İmam rufai ks. rivayet edilen bir duadır.
38            HAZRET-İ MEHDİ KIYÂMETE YAKIN MUHAKKAK GELECEK FAKAT BU YÜZYILDA DEĞİL
Hz.Mehdi muhakkak gelecek : mehdi as.’ın gelişi ve alametleri hakkındadır.
39            MEVLİD-İ ŞERÎF KIRAATİ
Mevlidi şerif risalesi : Mevlidin okunuşu hakkındadır
40            İSTİĞFÂR RİSÂLESİ
İstiğfar risalesi : her bir günah için okunacak istiğfarları içermektedir.
41            HAC VE UMRE DUÂLARI
Hac umre duaları : hac ve umrede okunması gereken duaların yazdığı cep kitaptır.
42            HAYRETTİN KARAMAN’IN BATIL GÖRÜŞLERİNE REDDİYELER
Hayrettin karamana reddiyeler : h.karamanın batıl görüşlerine yapılan ilmi reddiyeleri içerir
43            HACC VE UMRE AHKÂMI
Hac umre risalesi : Hac ve umrenin fazileti, önemi, farz ve vacipleri hakkında yazılmış en kapsamlı eserdir.
44            SAFER AYINDA OKUNACAK DUÂLAR
Safer ayında okunacak duaları içerir.
45            EVLİLİĞİN FAZÎLETLERİ VE EŞ SEÇERKEN ARANACAK VASIFLAR
Evliliği Faziletleri :
46            PEYĞAMBER EFENDİMİZ’İN MEVLİD KISSASI VE MÛCEZ(ÖZLÜ) HAYATI
Peygamber efendimizin mevlid kıssası : Efendimiz sav’in miracı ve muhteşem hayatı hakkında kaleme alınmış bir eserdir
47            EVLENİLMESİ HARAM OLANLAR
Evlenilmesi haram olanlar : kişinin hangi akrabaları ve kimlerle evlenmemesi gerektiği hakkında yazılmıştır
48            NAMAZ KILMAYANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BELÂLAR
Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belaların maddeler halinde yazıldığı emsalsiz bi eserdir
49            KORUNMUŞ SIR
Korunmuş Sır : korunmuş sır türkiyede ilk defa cübbeli hoca tarafından tercüme edilmiş olup, ahmet errufai hazretlerine aittir.
50            NİŞAN VE NİKÂH AHKÂMI
Nişan ve nikah ahkamı : islamda evlilik serisinin 3. kitabıdır.
51            İSMİ AZAM (ESMAÜL HÜSNA) 27 MAKBUL DUÂ
27 Makbul dua : ismi azam ile yapılan 27 makbul duayı içermektedir.  Allah cc. hazretlerinin yüce kitabımızda geçen ismi şeriflerinin tekrarları yer almaktadır
52            ŞİFÂ-İ ŞERÎF
Şifai şerif kadı iyaz endülisi hazretlerinin şaheseridir. Bu eser arapçadır
53            NOEL KUTLAMA TEHLİKESİ
Noel kutlama tehlikesi : noel kutlayanların kafirlere benzeme  tehlikesinin anlatıldığı kitaptır
54            HADİSLERE ÎMAN
Hadislere iman : Cübbeli hocanın sohbetlerinin yazıya dökülmüş halidir. Hadisi şeriflere inanmanın gerekliliği anlatmaktadır.
55            ZİNÂYA YAKLAŞMAYIN
zinaya yaklaşmayın : Cübbeli hocanın sohbetlerinin yazıya dökülmüş halidir zinaın kötülüğü ve zina yapanların ahirette düçar olacağı haller hakkındadır.
56            PEYĞAMBER SEVGİSİNİN ALÂMETLERİ
Peygamber sevgisinin alametleri : Cübbeli hocanın sohbetlerinin yazıya dökülmüş halidir
57            3 VASİYETİM
Üç Vasiyetim : Cübbeli hocanın sohbetlerinin yazıya dökülmüş halidir. Diyalog, vahhabilik hakkında yazdığı reddiye kitabıdır
58            ERBA’ÎN-İ İDRÎSİYYE
Erbaini İdrisiyye : İdris as.a öğretilen 40 ismi şerifi ve faziletlerini ve havaslarını içermektedir.
59            FAİZLİ MUÂMELER
Faizli muameleler : ticaretle uğraşanların faize bulaşmaması ve bireysel olarakta faizden uzak durmanın gerekliliği ve borçtan kurtuluş dualarını içermektedir.
60            ÇOK FAZÎLETLİ SALÂT-Ü SELÂMLAR
Çok faziletli salatü selamlar : Salatü selam kitabıdır:
61            BEŞÂİRU’L-HAYRÂT
Beşairül Hayrat : Abdülkadiri Geylani ks. hazretlerine ait müjdeci salavatları içermektedir.
62            FAZÎLETLİ KIRK SALEVÂT-I ŞERÎFE
Faziletli 40 salavatı şerife : Abdülkadiri geylani hz. ait faziletli salavatı şerifeleri içermektedir
63            KADIN HALLERİ RİSÂLESİ
Kadın halleri risalesi : kadınlara mahsus fıkhi hükümleri içermektedir
64            İMAN – İSLAM İLMİHALİ
İman islam ilmihali : ilmihal kitabıdır. Başucu kitabı niteliğindedir
65            EL-İHTİYATAT(İHTİYATLI YİRMİDÖRT AMEL)
El-ihtiyatat : ihtiyatlı 24 amelin yazıldığı Konusu bakımından “îmânı Kurtarmak”, “Günahları Bağışlatmak”, “Gıybet ve İftirâ Gibi Kul Haklarından Kurtulmak”, “Abdest ve Namazdaki Yanlışları Telâfi Etmek”, “Şükür”, “Sabır”, “Takvâ” ve “Tevekkül” gibi vazifeleri eda etmek için kişinin uygulaması gereken fiillerin, dua ve zikirlerin beyanından ibârettir.
66            DÜĞÜMLERİ ÇÖZECEK KIYMETLİ SALEVAT
düğümleri çözecek kıymetli salavatlar : Dünya ve Ahiretle Alakalı Çözülmeyen Bütün Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevatları içermektedir.
67            DUALARIM CEP BOY
Dualarım cep boy : dualarım kitabının bir kısmını içermektedir.
68            İÇKİ UYUŞTURUCU KULLANANLARIN İKİ CİHANDA BAŞLARINA GELECEK BELALAR
İçki ve uyuşturucu kullananların iki cihanda başlarına gelecek belalar : isminden de anlaşıldığı gibi aklı örten maddelerin kötülüğü hakkında yazılmış bir eserdir. kitabın yanında aynı konuda daha küçük bir kitap hediyesi mevcuttur.
69            TEVESSÜLÜ İNKÂR EDEN VEHHÂBÎ FIRKASINA REDDİYELER
Vahhabilere Reddiyeler : tevessül ve istiğaseyi reddeden vahhabi zihniyetine reddiyelerin kaleme alındığı eserdir.
70            KURANI KERİMDEKİ TÜM DUALAR
Kuranı Kerimdeki tüm dualar : kuranı azimüşşanda geçen peygamberlerin, salihlerin dualarını ve çeşitli dertler için okunacak duaları içermektedir. 1. cilttir. kuranı kerimdeki tüm dualar kitabının 2. cildinin 2018 de çıkması beklenmektedir.
71            İBNİ EBİ CEMRE HAZRETLERİNİN HAYATI
İbni ebi cemre hz. hayatı : endülüslü büyük alim ibni ebi cemre hazretlerinin hayatı, müjdeci rüyaları, rüyada kendisine öğretilen namazlar, büyü, sihir gibi dertlerden kurtulmak için uygulanması gereken reçeteleri içermektedir.
72            FIKHI SUALLERE CEVAPLAR 1.CİLT
73            FIKHI SUALLERE CEVAPLAR 2.CİLT
74           SALÂT-I TEFRÎCIYYE VE SALÂT-I MÜNCIYE
75           BEHCETÜN NÜFUS
76           MEDRESEİ YUSUFİYYEDEN MEKTUPLAR ... ve diğer son çıkan kitaplarıyla cübbeli ahmet hoca külliyatı en iyi fiyat ve hızlı kargoyla www.arifankitapevi.com 'da!
TESLİMAT
 
Değerli okurlarımız tedarik usulüyle çalışmaktayız. Stoklarda bulunmayan eserler için tedarik süremiz en geç 3 iş günüdür.

Büyük oranda sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

---

Yurt Dışında ki okurlarımızın dikkatine;

Yurt dışından yapılan alışverişlerde sitemizde ki yurt içi kargo ücretleri, teslim süre ve şartları geçerli değildir. Yurt dışı kargo ücretleri siparişinizden sonra ayrıca tahsil edilir.
Yurt dışına, özellikle Avrupa Ülkelerine vermiş olduğunuz siparişlerinizi anlaşmalı kargo firmalarımız ile, en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla göndermekteyiz.Yurt dışı siparişlerde kargo bedeli müşteriye aittir. Bu bedeli dilerseniz western unionla dilerseniz kredi kartı yahut swift yoluyla ödeyebilirsiniz.

Yurt dışı siparişlerde kapıda ödeme yapılmamaktadır.

Siparişleriniz ORTALAMA 3-10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE tarafınıza teslim edilmektedir. Yurtdışına safran mürekkebi, çörek otu kapsülü gibi sıvı/gıda içerikli ürünler gönderilememektedir. Gümrük mevzuatı gereği bize geri dönmektedir.
 
Yükleniyor...