Yükleniyor...
Alt Kategoriler
Markalar
Nitelikler
Fiyat Aralıkları
Listeleme

Rüya Tabirleri

Yükleniyor...

Rüya Nedir? Kaç Çeşit Rüya Vardır?

Rüya Nedir? Kaç Çeşit Rüya Vardır?


İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz. Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı, görünen şey demektir. Rüyanın Türkçe karşılığı “düş”tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz. Rüya, daha geniş anlamlar ifade eder. Bunların neler olduğunu ilerideki satırlarımızda ele alacağız.

Rüya görmeyen insan yoktur. Sadece uyandıktan sonra rüyasını hatırlayamayan insanlar vardır. Bütün insanları ilgilen-diren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Ne yazık ki mahiyeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkânı yoktur. Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır. Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen, rüya derecesinde değillerdir. Sonuçlarından hareketle düşünce ve akılı kavramak, onları irdeleyip ortaya koymak mümkündür. Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir. 

Rüyayı iki yönden ele almak gerekir.

a) İnanç açısından

b) Bilim yoluyla.

İnanca göre rüyayı ele aldığımızda üç çeşit rüya karşımıza çıkar.

1- Rahmani (doğru) rüyalar

2- Şeytani rüyalar

3- Günlük olayların etkisiyle veya vücüdun rahatsızlığı so-nucu meydana gelen rüyalar.

Bunları sırasıyla açıklayalım:RAHMANÎ RÜYALAR

1- Rahmani Rüyalar: Yüce Allah’ım müjde veya korkutma mahiyetinde melekler aracılığıyla uyuyanların ruhlarına ilham ettiği rüyalardır. Bu rüyaları yüce Allah’a bilgi vermek ya da gelecekle ilgili olaylar hakkında bir işaret olmak üzere kullarına gördürür. Yüce Allah’ın indirdiği vahiylerin bir kısmı Peygamber (s.a.v.) Efendimize bu şekilde rüyalar vasıtasıyla gelmiştir. Bu rüyalar haktır ve bunlara inanmak gerekir.

Kur’an-ı Kerim’de de açık olarak bu çeşit rüyalardan söz edilmektedir. Hazreti İbrahim (a.s.) oğlu Hazreti İsmail (a.s.)’la ilgili rüyasında ve Peygamberimizin Hudeybiye’den önce gör-düğü rüyada olduğu gibi.

Bu çeşit rüyaları daha çok peygamberler görmüşlerdir. Ancak normal kullar da görebilirler. Bu rüyalar kimi zaman bir olayı müjdeler, kimi zaman da bir günahı, ya da meydana gele-cek bir felaketi uyarıcı olarak gelirler. 

Bu doğru rüyalar, daha çok abdestli ve dualı olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde, sabah namazından sonra ve kutsal gecelerde (Kadir gecesi, Bayram ve Cuma geceleri v.b.) görülen rüyalardır. İnanmamız gereken rüyalar bu çeşit rüyalar-dır.ŞEYTANÎ RÜYALAR:

2- Şeytanî Rüyalar: İnsanları üzmek, onları korkutmak ve kötü düşüncelere sevk etmek için şeytan tarafından telkin edilen zararlı rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılmak, şehvetli ve sapıkça şeyler görmek gibi.

Bu çeşit rüya gören uyandığında telaşa kapılmamalı, rüya-nın kötülüğünden Allah’a sığınmalı, yataktan kalktıktan sonra güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmalı ve fakire sadaka vermelidir. Sadakalar, gelecek belalara engel olurlar.

3- Günlük olayların etkisiyle meydana gelen rüyalar:

Yukarıda saydığımız iki çeşit rüya dışında bir de günlük olay-ların veya sıkıntı ve hastalıkların etkisiyle meydana gelen rüya-lar vardır.
Beyinde, gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz, hayal ettiğimiz bir sürü olay vardır. Bunlar bazen bilinç ve düşünce düzeyine çıkar bazen de çıkmazlar. Beynin herhangi bir yolla algıladığı bütün olayları derleyip sakladığı bir hafıza bölümü vardır. 
Bu hafıza bölümü iki kısma ayrılır. Biri gerekli olan ve kullanıma hazır bilgilerin kayıtlı bulunduğu işlek kısım; diğeri de uzun veya kısa sürelerde algılanan bilinçli veya bilinçsiz her türlü duygunun saklandığı karanlık kısımdır. Bu karanlık odaya saklanan bilgiler değişik zamanlarda, değişik sebeplerle, hayal gücünün de yardımı ile çeşitli şekillerde rüyalarımızda açığa çı-karlar.
Bu şekilde meydana gelen rüyalar çoğu zaman hiçbir an-lam taşımayabilecekleri gibi bazende belli şeylerin habercisi ola-bilirler. Ancak bu çeşit rüyaların haber verecekleri olaylar gelecekte meydana gelecek olaylarla ilgili değil, sadece vücut ve beynin sağlığı ile ilgili gelişmelerdir. Bu gelişmeler olumlu veya olumsuz olabilirler. 
Mesela henüz farkına varmamış bulunduğumuz herhangi bir hastalığımızın belirtisi olabilecekleri gibi sağlık ve neşenin haberciliğini de üstlenebilirler. Fakat bu tür rüyalar genellikle daha önce yaşadığımız olayların değişik şekillerde ortaya çıkan devamı niteliğindedirler. 

Yükleniyor...