Şemsül Maarifül Kübra (Güneşler Güneşi) 4 Cilt Takım

Ürün stokta bulunmamaktadır.
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Şemsül Maarifül Kübra (Güneşler Güneşi) 4 Cilt Takım

Yazan: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni

Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI

Esma Yayınları - MUSTAFA HOCA KİTABEVİ
 • Yazar: İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
 • Türkçeleştiren: H. Mustafa VARLI
 • Yayın Tarihi: 2017
 • Baskı Sayısı: 1. Baskı
 • Dil: Türkçe, Arapça
 • Sayfa Sayısı: 2236
 • Cilt Tipi: Ciltli
 • Kağıt Cinsi: 3. Hamur Kağıt
 • Boyut: 17 x 24 cm

ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirralıim
Elhamdü Lillahi Rabbi'âlemin. Vesselâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâil vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi-ecmaîn.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a. Salât ve selâm, Peygamberlerin Sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (S.A.V.)'e ve O'nun aile efrâdı ile bütün ashabına. Ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açıkta söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikarı da iyi bilendir.
Mahlukatın (Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması için O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsan’a düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi iktibâi Kur’ana uymamız ve yüce önder sevgili peygamber efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlahi nizam Kur'an-ı Kerim dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık, hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'an ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilâh senden başka (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin sevgili resulün Muhammed (S.A.V.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstürünü Kur'an ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşamın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar ona tâbi olursanız
kurtuluşa ererseniz. O’na tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’andır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
Yine Allah (C.C.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız. buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunlan inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yolar açılmış ve bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıflan hayat vasıflan haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralanndaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur'an) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü bir alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte bende sizlere elinizde bulunan İmamı Ahmet bin Ali el-Buni Kaddes Allahü Sırrahû hazretlerinin Şems'ül Marif Güneşler güneşi isimli bu eseri sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimlerinde siz saygı değer okurlarıma harf ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım. Bugüne kadar bu konu ile ilgili birçok eserler çıkmış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka birşey olmadğı sizlercede malum olup kendi tarafından sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu dev eserin faydalı şifalı yararlı yönleri olduğu gibi manevi zararlı yönleri olduğunuda hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hazimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. (Amin.)
H. Mustafa VARLI

GİRİŞ

Allah'ın güzel isimlferi vardır, Onu bu (güzel isimlerle) anın, zikredin.
Birçok bilginler, alimler ezelî ve ebedi olan şehadetin nuruna dalarak anlamak istemişler ve bu şehadetin verdiği mutluluğu yaşamak istemişlerdir. Birbirine bitişik olan bu zikredilen iki şehadet; büyük meleklerle ilim erbabını birbirine bağladığından (Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda ilahi tecelliyi müşahede edebildikleri ve Allah'ın yüceliğini devamlı olarak tesbih ettikleri için) buna ebedi şehadet denir.
Bu zikredilen iki şehadetin gizli yönlerini sırlarını anlamaya idrak etmeye çalışanlar,
Her iki alemdeki gizlilikleri, sırları (Kur'ani bilgilerin öncülüğünde) ve o alemlerle olan gizli sırların irtibatını görmeye, anlamaya çalışmış olacağı gibi, bir taraftan da insanları (akıl sahiplerini) bu gizliliklere, sırlar hikmetine bağlamıştır, (bağlamaktadır, bağlayacaktır.)
Ezelden ebede (Hayyul Kayyum) kaim ve baki, hazır ve nazır olan yüce Rabbimden dileğim şudur; İki elimin arasında tuttuğum ve bana Cenab-ı Hakk tarafından verilmiş olan bilgileri, benim için makbul, geçerli bir sadaka olarak vermiş olsun. Bunun huzur ve rahatlığı (mutluluğu) ruhi değişmelerinde (psikolojik) dahi benden ayrılmasın. Cenab-ı Hak'tan duam, niyazım sizlerle birlikte yürüyeceğimiz nurlu yolu bizlere göstersin.
Beni ve sizleri yalnızca gerçek nur ile aydınlatmış olsun. Çünkü bu ilahi rahmettir berekettir, Güneş nasıl gittiği her yeri aydınlatıyor ise, her biri güneş gibi olan ariflerin, Allah dostlarının gösterdiği ve yürüdüğü yol da aydınlıktır, rahmettir. Bütün alemlerin Rabbı olan Allah (c.c.)'nın (yarattığı varlıklar eşyalar, tabiat v.s.) güç ve oteritesini idrak ederek, her şeyin mutlak hakimi Rabbu'l-erbab olan Allah'ın, insanların içinden seçkin kişiler olan alim ve salih (arif)lere vereceği huzur, mutluluk, refah ve rızık bolluğu yönünden onun yüce armağanıdır. Çünkü Allah'ın eğittiği ve terbiye ettiği Peygamberlerin izinden gitmektedir. Kısaca o yüce peygamberin varisidirler, onun için Cenab-ı Hak onlara rahmeti bereketi ve rızkı bol vermektedir.
Büyüklerin en büyüğü, sevgililerin en sevgilisi, gizli sırların kaldırıcısı, sonradan yaratılmışların, şekillerine ve şemaillerine benzemekten ezeli ve ebedi değişimden uzak ve münezzeh (tenzih edilmiş) olan, daima güzel söz ve sıfatlarla zikredilen (anılan) ezelden beri varlığı daim ve kaim olandır. Kendi güç ve kudretiyle hikmetleri, yükseklikleri ye yücelikleri var edip, aşağı, süfli alemleri de yayıp genişletendir. Hicab nurları arkasında o kendi varlığını gizleyen ve örten, varlığında ilahi tek olan azametli Allah'tır.
O azametli Allah ki gözle görülemeyen nice varlıkları kendisine örtü edinmiş, fakat bütün olanları, hareketleri, varlıkları görendir. Ezelde ilk olan Odur. Ebedde de son O'dur. Ezelde ve Ebedde kendi varlığını gizleyen en büyük ve tek olan alemlerin Rabbidir.
Kendisinin (Allah'ın) sıfatları sonsuzluğu içinde bilinen, kendini ve gizliliklerini o güzel isimleri bildirip açıklayandır. Sonsuzluğu içinde bütün yarattığı varlıklar ile izini ve kudretini gösteren O'dur. Ezelde ilk ve sonsuzlukta ebedî olan O’dur. Uzun karanlık gecelerde kendi kudret ve varlığını her an hissettiren O'dur. Herşeyi gören hiç birşeyden yüz çevirmeyen, yarattıkları üzerinde geniş tasarruf hakkı olan, mevcuduyeti, varlığı hiçbir yöne ve yere sığmayan O'dur. Bütün zaman ve devirlerin hareketini, gece ve gündüzlerin değişimini düzenleyen, kısaca herşeyi bir ölçü içinde idare eden O'dur. Görünen ve görünmeyen âlemlerin Rabbi olan yüce Allah (c.c.) hamdu senalar olsun.
Ondan başka Allah olmadığına hiçbir ortağı bulunmadığına ve vahdaniyetine (bir oluşuna) şahadet ederim. Yine O Yüce Allah'ın (varlık) berzah aleminde ruhların dostu ve (yaratıcısı) idarecisi olduğuna şahadet ederim. Yine şahadet ederim ki, yaratmış olduğu, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıklara hayat veren, öldüren, rızıklarını belli bir ölçüde veren geçmiş ve geleceği bilen, ölüleri dirilten O'dur.
Bütün insanlığın güneşi olan ve bütün insanlığı, şirk dalalet ve sapıklıktan, aşağılık duygusu ve zilletten kurtaran sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in O Yüce Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şebadet ederim. O Peygamber Muhammed (s.a.v.) ki insanlığa yaptığı davetle tevhid âlemi dönmeye başlamış. Onun hikmet ve bilgisi heryeri aydınlatmış, sapıklık yıldızlan O Yüce (Peygamberin) varlığı karşısında silinip yok olmuş, bütün kainat onun tevhid mutluluğu ile çalkalanmış, bütün gönüller nûrlanıp ferahlamış, bütün insanlığa ilahı rahmet nurunu saçmış (ve bu nuru saçmakta kıyamete kadar devam edecek olan) yüce Peygamberimize, onun al ve ashabına tabilerine salât ve selam olsun.
Yine samimi, ihlaslı araştırmalardan Allah razı olsun, ayrıca bütün müminlerden Cenab-ı Allah razı olsun ve duamızı yüksek mertebe ve derecelere ulaştırsın. Hakkın şu âlemdeki Rabbani izleri, hakikatin düzenli oluşu ve ahenkli bir yaşam tarzı oluşturması, ilahi anlayıştada ruhların varlığı ve bir manası vardır. İnsanların sevdiğine yaklaşmayı bütün zaman diliminde ister ve arzu duyar. Bu gönül bağı ve yakınlık duyma isteği insana verilen ilahi bağış, güç ve kudret ölçüsünde tecelli eder, gösterir. İnsanoğlunun mutluluğa, olgunluğa ve kemale ancak madde ve mana âlemi ile birlikte ulaşması gerekir. İnsan ancak ilahi öğretilerle kişiliğine, kimliğine kavuşur.

Ebedi hayır ve mutluluk ancak ve ancak Allah'ın şeriatı sayesinde mümkün olur. Bu insana hem ilahi bir bağışdır, hem de ilahi hayat prensipleri çerçevesinde yükseliştir. Sonra dünyâda yaşam tarzları ve salih amelleri ile varmış olanların yeridir. İnsanın daha yüksek basamaklara varması hidayet ve gerçeklik yolunu izlemesi şarttır.
Allah (c'c.) katında faydasız ve yararı olmayan yer ve basamak düşünmek mümkün değildir, insanın faydasız ve yararsız bir yaşam düsturu düşünülemez.
Mutlu bir hayat düşüncesinden uzak olanlar, milletin hükümlerine (törelerine, örf ve adetlerine hor bakanlarla, kıble ehlinden gerçekçi ve araştırıcıların şartlarım bozmaya çalışanlardır.
Ben- alimlerin hikmetli sözlerinin eskiden beridir yaygınlaştığını gördüm. Hatta bu sözler fakirleştikleri birçok ülkelerde hayırlara, bereketlere vesile olmuşlardır. Öyleki ilahi sıfatların ve isimlerin (esmai hüsnalann) üzerine bir çok eserler yazmışlardır. Yazılan bu eserlerde, harflerde ki gizlilikleri izaha çalışmışlar, böylelikle ilahi zikir ve daveti yaparak gönül mutluluğuna ulaşmışlardır.
Bu ilahi zikir ve daveti yapanları görenler, benimle dostluğu olan kimseler- eski alimler tarafından yazılan, eser ve yazıların daha açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanmasını ve bunlardan inanç sahiplerinin faydalanmasını benden ısrarla istediler. Fakat ben onlara bu bilginlerin yazmış olduklarının amaç ve hikmetlerini izah etmekten aciz olduğunu bildirmekle beraber kendilerini bu yolda tatmin edecek çalışmalarım olacağını bildirdim.
Cenab-ı Allah’a karşı bilmeyerek veya unütarak meydana gelen kusurlarımı itiraf ederek af talebinde bulundum. Bana bu yolda ulvi âlemdeki ruhlardan bir bağışta bulunmasını doğru bir dil ve kalbi bir ikrarla yardımcı olmasını ezeli ve ebedi olan yüce Rabbimden niyaz ettim. Onun sonsuz ilhamı, yardımı ve bağışı ile ona tevekkül ederek bu eseri yazmış oldum.
Yazmış olduğum bu kitabın muhtevası Cenab-ı Hak Teala- nın şerefli isimlerini öğrenip bilmek ve bu isimlerde gizli bulunan İlahî güzelliklerin hikmetlerinin ne olduğunu tesbite çalıştım. Bu isimlerin yerine göre kullanılmasını süre ve ayetlerdeki harflerle bir kimsenin ilahi huzur çevresine rahatlıkla yorulmadan varabilmesi için ilahi davetin nasıl yapılacağını öğrenmesidir.
Kitabı kısımlara ayırdım. Yazdığım her kısım, bildiğim ve seçdiğim derin ve ince anlamlı ilmin özünü açıklayarak hazırlamaya çalıştım. Böylece kişi dünyada arzu ettiği ve 13 edeceği şeye varabilmiş ve elde edebilmiş olsun. Bu nedenle bu eserin adını (Şemsül-Maarif ve Letaiful-Avarif) olarak vermiş oldum. Bu eserim güzel, yön ve istekleri kapsadığı gibi, anlayış ve kavrayış üzerinde de oldukça etkisi olacağına inanıyorum.
Şunuda belirtmemizde çok büyük faydalar vardır. Bu kitabı elinde bulunduranlardan kötüye ve haram yollara kullanan ve kullanmak isteyenleri şiddetle kınarım. Ehlinden gayri kimseler, usul ve tavsiyem dışında kullananlara bu kitabım haram olsun derim. Zira bu kitabımı kötüye kullanmak isteyenlerde her türlü hayır ve bereket kalkmış olur. Cenab-ı Hak bu durumda bu tür davrananlar ve davranmak isteyenleri kötü duruma sokar.
Bizim eserimizden faydalanmak isteyenler abdest ve taharetlenmiş olarak, yani abdestli iken eline almalı ve Allah'ın adını sürekli zikretmelidir.Kısaca zikir ehli olmalıdır.Böylece Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle bu kitaptaki başarıya ulaşa- bilirsin.Ayrıca bu kitaptaki bilgileri Allah'ın rızasına taalluk eden meselelerde kullanmak şarttır.Çünkü ben bu kitabı salih, arif, itaatli her yönüyle Allah'a bağlı kısaca her yönüyle İslamm şartlarını prensiplerini yaşayanlar için yazmış bulunuyorum. Kitabım kısaca İslamm bütün vecibelerini yerine getirenler içindir.
Bu kitaptan ne az, nede çok isteklerde bulunma. Güven ve inancın doğru olmalıdır. Kitabın içindeki gerçeklere inanmalısın. Çünkü bütün ameller niyetlerle başlar, önce samimiyet ve ihlastır. Esas temel de budur. Allah Rasulu ameller niyetlere göredir buyurmuştur. Onun için her insan niyetinin meyvesini ameliyle elde etmiş olur.
Bir kimse herhangi bir işi tasarlayıp düşünmeden önce niyet etmesi gerekir. Yapacağı iş konusunda inanmalı ve sağlıklı bir şekilde azimle yürümelidir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Bir kimse Allah (c.c.)'dan samimi bir şekilde, halis bir niyetle isterse, Allah'ın kendisine icabet edeceğini, bildiriyor" insanların buna inancı olmadan Al- lah’dan dua ve istekte bulunmamalıdır. Amelini doğru islamm emrettiği şekilde yapmalıdır.
Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Eğer bir kimse Allah (c.c.)'dan bir istekte bulunmak isterse, bu istek ve arzusuna inançlı, azimli ve kararlı olmalıdır. Böylece İlahi icabeti beklemeli, sabırlı olmalı, yılmadan amelini samimi ve doğru yapmalıdır.
Bir insan sabırlı olupta acele etmediği takdirde ilahi iltifata mazhar olur. İnsan; Ben Allah'a dua ettim, fakat bu duama cevap verilmedi dememelidir. İnsan ilahi icabetin geç kalacağına inanmamalıdır. Daima onu beklemeli ve ümidini kesmemeli- dir, (tabi şartlarını yerine getirmek suretiyle olur bütün bunlar).
Bu eserimiz kırk fasıldan oluşmaktadır. (Biz bunu kısım yapacağız) Bunlar genellikle gizli-açık bir çok işaretler, rumuzlar ihtiva etmektedir. Bunları insanların anlayabileceği bir şekilde bjr düzene koymak gerekir, çokça üzerinde düşünmek şarttır.
Bu kısımları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Noktalı harfler ve bu harflerin anlamındaki gizli sırlar.
 2. Kırmak, saymak ve yaymak gibi davranışları, yerine göre vakit ve zamanında düzene sokmak.
 3. Ay'ın uydusunda bulunan 28 yerdeki felekler ve gezegenlerin durumları.
 4. 12 Gök burcunun etkisi hükümleri ve bunlarla olan bağ ve ilişkiler.
 5. Besmeledeki gizli sırları bilinmeyen yön ve bereketli özellikleri
 6. Halvet ve itikaf erbabının İlahî yüksekliklere çıkışı, irtibatı
 7. Allah'ın selamı üzerine olsun, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmek için kullanmış olduğu güzel isimler.
 8. Dört doğru prensiplerin çevresinde dönenler.
 9. Ayetlerin açıklamaları ve Kur'an'ın başlangıcının hususiyetleri, sırları.
 10. Fatiha suresinin esrarı, Fatiha ile yapılan dualar ve özellikleri.
 11. İlahi (Rahmani) nurlar ve bundan doğacak olan ihtiralar
 12. Azametli olan Yüce Allah'ın ismi ve bundaki önemin gizli yönleri.
 13. Fatiha suresinin doğuştan (yaradılıştan) noksan olanlara etkisi ve bu hususta yapılacak uygun dualar.
 14. İlahî zikir; Allah'ın kullarına icabet edeceği (makbul) dualar
 15. Başlangıçta birbirinden aşağı olmayan yaradılışı (mizacı) zor ve sert olan bazı kimseler için tavsiyeler.
 16. Allah'ın güzel isimlerinin uygulanması ve denenmesi.
 17. Kur'an-ı Kerim'deki sûresinin başlangıç kelimesindeki Rabbani ve kudsi harflerin özellikleri, gizli yönleri.
 18. Ayete'l-Kursi'nin içindeki bereketli ve gizli yönleri.
 19. Bazı tılsım ve yazılardaki bereketli ve gizli yönler.
 20. Yasin sûresindeki Allah (c.c.)'ın kabul edeceği dua ve gizli yönler.
 21. Allah (c.c.)'ın güzel isimleri ve bu isimlerin delalet ettiği yollar. Bu ilahi isimlerle yapılacak ve Allah katında kabul olunacak dualar.
 22. îkinci nevi; İlâhi isimlerle yapılacak dualar ve faydaları.
 23. Üçüncü nevi; kısım güzel isimlerin ne gibi sonsuz sıfatlara delalet edeceği hususlar.
 24. Dördüncü nevi güzel isimlerin Rabbani yaradılışındaki gizli yönleri.
 25. Beşinci nevi ilahî-güzel isimlerin seçilmiş özellikleri.
 26. Altıncı nevi; güzel isimlerin özellikleri ve gizlilikleri, bunlarla istek ve işlerin nasıl yapılacağı.
 27. Yedinci nevi; güzel isimlerin bereketli ve yararlı yönleri
 28. Sekizinci nevi; Allah (c.c.) isimlerinin gizli yönleri.
 29. Dokuzuncu Allah'ın güzel isimlerindeki etkileri ve yönleri
 30. Onuncu nevi; Allah'ın güzel isimlerinden yararlı ve gizli yönleri.
 31. Arapça harflerin kevkeplerle bağlantısı, ona hizmet edenlerle ilişkisi ve boşlukları.
 32. Manevi arşların keşif ve gizlilikleri
 33. Çevreyi kuşatan dairedeki gizlilikler ve bilgiler.
 34. Harflerin, bilinen burç ve tartıların aslını, kaynağını bilmek.
 35. Cifir kaidelerinde bulunan harflerin gizli yönleri.
 36. Rabbani feyz ve nur, kerametli taş ve bilgilerdeki özellikleri
 37. Kimyadaki işler ve bunun için söylenmiş sözler.
 38. Cümle ve harflerin aralarındaki boşlukların kullanılması bununla, ilgili açıklamalar.
 39. Esmau'l-Hüsna'nın mana ve şerhleri, izah yollan.
 40. Belirli olmayan bazı gecelerde ve vakitlerde yapılacak münferid dualar, niyazlar.

 

İÇİNDEKİLER

Kitabın ismi Cilt 1
Önsöz
Kitaba Giriş
BİRİNCİ KISIM
Noktalı Harfler ve Bu Harflerin Anlamındaki Gizli Sırlar
Azametli Bir Tablo
Ateşli Hastalıklarda Kullanılan İki Tablo
Hertürlü Korku İçin
İKİNCİ KISIM
Kırmak, Saymak, (Toplayıp) Yaymak, Gibi Davranışları Yerine Göre Vakit ve Zamanında Düzenlemek
Durakların İnsanlar Üzerindeki Etkileri
Yeryüzünde İnsana Mutluluk ve Mutsuzluk (Uğursuzluk) Veren, Hayır ve Şer İşlemek İçin Uygun Olan Zamanlar
Yapılacak İşleri Etkileyen ve Sonuç Bildiren Ebced Harflerindeki Gizli Melaike Hakkında Bilgiler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ay'ın Uydusunda (Gökyüzünde) Bulunan 28 Durak Yeri Olan Feleklerin, Gezegenlerin Hükümleri
Ay'ın Duraklan (Konaklan) Hakkında Konuşmalar ve Bunlarla Bağlantılı Hükümler
Ay'ın Duraklarının Burçlara Dağıtımı, Her Burca İsabet Eden Konak (Durak)lar 87
Ay'ın Durak Yerleri ve Bunların Nasıl Bulunacağı
Ay'ın Durak Yerlerinin Başlangıç ve Çıkış Yerleri Hakkındaki Hükümleri
Ay’ın Duraklarının Mevsimlere Bölünmesi ve Her Mevsime Düşen Konaklar (Duraklar)
Arapların Bu Ay Duraklan Hakkında Geçmiş Zamanlardan Gelen Kafiyeli Sözler
DÖRDÜNCÜ KISIM
12. Burcun İş ve İşaretleri, Bağlantıları
Dünyadaki Memleketler (Beldeler) Hangi Burca Tabidir?
Zamanın Dört Mevsime Ayrılması ve Bunlann Başlangıç Süreleri
Rüzgarlar Hakkında Düşünceler
Sema'daki (Gök Yüzündeki) Katlar Arasında Bulunan Uzaklık ve İzleri
Güneşin Faydaları
Ay ve Benzeri Uydularda Ne Gibi Meseleler (Şeyler) Bulunur
Dört Yıldızın İşaretleri ve İçinde Bulundukları Düzen
Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Büyükleri ve Bunlara Ait Özellikleri
Güneş Sistemine Bağlı Gezegenlerin Yedi Kut Gökyüzünü Aşma Süreleri
Gezegenlerin Burçlara Göre Şeref Yerleri
Gezegenlerin Birbirleriyle Çiftleşmesi ve Birleşmesi
Gezegenlerin Yaradılışı Sıfat ve Tabiatları
BEŞİNCİ KISIM
Besmelenin Gizlilikleri, Bunun Varlığındaki Bilinmeyen Bereketleri Yönleri
ALTINCI KISIM
Ulvi Yüceliklere Varlak İçin İtikaf Sahiplerinin İnziva ve Halvet Yönünden Özellikleri
YEDİNCİ KISIM
Hz. İsa (a.s)ın Ölüleri Canlandırdığı Mucizesini Gerçekleştiren İlahi Ad'lar
SEKİZİNCİ KISIM
Dörtlü Tevafık ve Değişen Mevsimlere Göre Bağlantısı
Dört Yön ve Dört Mevsimi İdare Eden Melekler
Dört Mevsim ve Dört Yön Meleklerinin Yardımcı Melekleri
Rahman esmasının Vevki
Rahim Esmasının Vevki
Selam Esması
Nur Harfi Esması
DOKUZUNCU KISIM
Kur'am Kerim'deki Bazı Surelerin Başlangıç Ayetlerindeki Gizlilikler ve Mûhkem Ayetler
Harf Olarak Başlayan Ayeti Kerimeler
Allah Lafzının İzahı ve İnsanın Düşüncesi
ONUNCU KISIM
Fatiha Suresinin Sırları ve Meşhur Dualar
Hastalara Yararlı Tavsiyeler
Her Türlü Bela ve Musibete Karşı Okunacak Hicab Duası
Dört Büyük Meleğin Daveti (a.s.)
ONBİRİNCİ KISIM
Esirgeyen Bağışlayan Allahü Teala'nın Kesif ve Kainattaki Gizli sırlarından Meydana Gelen Nurlar
ONİKİNCİ BÖLÜM
Allah'ın Azametli İsmi ve İhtiva Ettiği Sırlar
İnsana Arız Olan Her Türlü Hastalıklara Karşı Koruyucu Yazı
Körler Duası Olarak Bilinen Görmeyen Gözleri Açan Allah'ın Azametli Adı İle Anılan Önemli Bir Dua
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Fatiha Suresinden Düşürülen Harfler Bu Harflerin Vıfıkları ve Duaları
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Allah'ın İcabet Edeceği Zikir ve Dualar
Hacetleri Gidermek İçin Bereketli ve Faydalı Öğütler
Rızık Celbi İçin Denenmiş Ayetler
ONBEŞİNCİ KISIM
Allah Teala’nın İcabet Edeceği Zikirler ve Dualar
İnsanları Korku ve Şerlerden Uzaklaştıracak Şerefli Ayeti Celilenin Duası
Ayete'l Kürsi’nin Rızık ve Hacetleri İstemek İçin Dua
Ayetel Kürsi'nin Yemin (And) Etmek Duası
Ayetel Kürsi'ye Ait Olan Allah'ın İcabet Edeceği Bir Dua
Enam Suresinin Duası
RİYAZAT BÖLÜMÜ
Kul Uhiye îsimli Sure
(Allah'ın); Ya Kerim, Ya Rahim İsimlerini Zikrederek Yapılacak Dua ve Riyazatlar
Allah'ın Ya Kerim Ya Rahim İsimlerinin Zikir ve Riyazattaki Diğer Yönleri
Kehf Suresi ile Yapılan Zikir ve Davet
Vakıa Suresinin Gizilik ve Özellikleri
Allah'ı (Ya Hafız, Ya Basit, Ya Velid, Ya Mubin) İsimleri ile Zikir ve Riyazatın Faydaları
Allah Allah Diyerek Halvet ve Riyazat Halinde Allah'ı Zikir
Allah'ın (Latif) İsmi İle Yapılacak Zikir ve Dua
Evradı Şerif İle Yapılacak Dua ve Riyazatın Yararları
Allahu Teala'nın Ya Hayyu Ya Kayyum İle Zikir ve Duanın Yararları
Allah'ın Latif İsmi İle Yapılan Faydalı Dualar
Sıkıntı ve Korku Gidermesi, Rızık Celbi İçin Yapılan Duadır
Mülk Suresi ile Yapılacak Yemin ve Duanın Faydaları
İnşiraf Suresinin Zikir ve Duası
Yararlı ve Faydalı Bir Öğüt
Kerametli Dairenin İçindeki Azametli Gizlilikler ye Zikirler
İhlas Suresi İle Riyazat ve Zikrin Yararları
Hümeze Suresi’nin Okunuşunun Gizlilik ve Yararları
Bir Başka Dua İle İhlas Suresi'nin Okunuşundaki Faydalar
Yararlı Bir Öğüt
Başlangıç ve Sonuçta Birbirinden Farklı Fakat Gerekli Şartlar
(La ilahe illellah) Zikrinin Diğer Kelimelerden Üstün Tutulması
Al-i İmran Suresinin 18.ci Ayetindeki Özellikler ve Gizlilikler
Allah Teala'nın Kendi Zatı Üzerine Olan Şehadetinin Gerçek Tevhid Şehadeti Olduğunun İsbatı
Denenmiş Hayır ve Rızık Duası
ONALTINCI KISIM
Allahu Teala’nın Güzel İsimleri ve Faydalı Vıfkları
Cenabı Hakkın "Allah" İsmi Hakkında Açıklamalar
Allahu Teala’nın "Rahman" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın 3. İsmi Olan "Rahim İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın 4. Adı Olan "Melik" İsmi
Allah’ın Beşinci Adı "Kuddus" İsmi Şerifi
Cenabı Allah’ın 6. İsmi Olan "Selam" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın Yedinci İsmi "Mümin" İsmi Şerifidir
Hak Teala’nın Sekizinci îsmi Olan "Muheymin" İsmi Şerifi
Cenabı Hakk'ın "Aziz” İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "Cebar" îsmi Şerifi
Aîlahu Teala'nın "Mütekebbir" ismi Şerifi
Hak Teala'nın "Halik" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Bari" İsmi Şerifi
Hak Teala'nın "Kâhhar" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Vehhab" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Er-Rezzak" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Kafi" İsmi Şerifi
Allahı Teala'nın "Fettah" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Alim” İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Gabıd" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Basıt ismi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hafız" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Rafı'" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muızzü" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Müzıll" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Basir" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hakem" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Adi" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Latif' İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Habir" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Halim" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Azim" İsmi Şerifi
Allah'ın "Gafur"İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Şekur" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Aliyy" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Kebir” İsmi Şerifi
Allah Teala'nın "El Hafız" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Mukit" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hasib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Çelil" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Kerim" İsmi Şerifi
Hak Teala’nın "Rakib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Mücib" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Vasi" İsmi Şerifi
Cenabı Allah’ın "Hakim" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Vedüd" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mecid" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Bais" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Şehid" îsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "Hak" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Vekil" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Kavi" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Metin" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Veli" îsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Hamid" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Muhsi" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mübdi’" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Muid" İsmi Şerifi
Cenabı Hakkın "Muhyı" İsmi Şerifi
Allahu Teala'nın "Mümit" İsmi Şerifi
Allahu Teala’nın "H'ayy" İsmi Şerifi
Hak Teala'nın "Kayyum" İsmi Şerifi
Allahu Tela'nın "Vacid" Adının Açıklanışı
Cenabı Hakkın "Macid" îsmi Şerifi
Allah’ın "Vahid" İsmi Şerifi
Cenabı Allah'ın "Samed" İsmi Şerifi

TESLİMAT
 
Değerli okurlarımız tedarik usulüyle çalışmaktayız. Stoklarda bulunmayan eserler için tedarik süremiz en geç 3 iş günüdür.

Büyük oranda sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

El emeği ve kişiye özel eserlerde gönderim süresi değişebilmektedir. Siparişinizin yoğunluğuna ve sıraya göre 3-5 iş gününü bulabilmektedir. 

---

Yurt Dışında ki okurlarımızın dikkatine;

Yurt dışından yapılan alışverişlerde sitemizde ki yurt içi kargo ücretleri, teslim süre ve şartları geçerli değildir. Yurt dışı kargo ücretleri siparişinizden sonra ayrıca tahsil edilir.
Yurt dışına, özellikle Avrupa Ülkelerine vermiş olduğunuz siparişlerinizi anlaşmalı kargo firmalarımız ile, en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla göndermekteyiz.Yurt dışı siparişlerde kargo bedeli müşteriye aittir. Bu bedeli dilerseniz western unionla dilerseniz kredi kartı yahut swift yoluyla ödeyebilirsiniz.

Yurt dışı siparişlerde kapıda ödeme yapılmamaktadır.

Siparişleriniz ORTALAMA 3-10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE tarafınıza teslim edilmektedir. Yurtdışına safran mürekkebi, çörek otu kapsülü gibi sıvı/gıda içerikli ürünler gönderilememektedir. Gümrük mevzuatı gereği bize geri dönmektedir.
 
Yükleniyor...