Borsada kağıt alıp satmak, para kazanmak veya kaybetmek caiz midir?

Tarih: 28.03.2020 14:59
Borsada kağıt alıp satmak, para kazanmak veya kaybetmek caiz midir?
Borsada kağıt alıp satmak, para kazanmak veya kaybetmek caiz midir?

Borsada kağıt alıp satmak, para kazanmak veya kaybetmek caiz midir?

Caiz değildir. Çünkü şu andaki borsa sistemi, İslami sistemin tamamen dışındadır. Yani bütün siste­mi kumara dönüşmüş durumdadır. Hisseler hayali kağıt üzerinden, hakikatte olmayan bir takım sanal düzenle­melerle oluşturulmuştur, satılan mal belli değil ortada bir şey yoktur. Dolayısıyla şu andaki sistemle borsa caiz değildir.

Ama ticari müessese olsa,

hakiki hisseler olsa ve içki gibi dinen haram olan, alınıp satılması helal sayılmayan şeylerin üretimi veya alım satımıyla iştigal edilmese, fa­izli muameleler yapan müessese olmasa, şeffaf olarak satışa arz ettiği senedin hissesini açıkça bildiren, senet­leri isme muharrer yani hamiline değil nâma dediğimiz, hisse sahibinin ismine yazılmış olan ve ortaklılıktan vaz­geçmek isteyenlere bu imkanı sağlayacak şekilde olursa, o takdirde bu şirketlerin hisse senetlerini almak satmak caiz olur.

Fakat şu an ki borsa sisteminde, sermaye piyasasının belli düzen ve istikrara kavuşmadığı günlük siyasi ka­rarlarla ve belli gurupların baskılarıyla kolayca yön de­ğiştirebildiği, spekülatif dediğimiz sûni müdahalelerin ve sûni fiyat oluşumlarının bazı yatırımcıları mağdur edip, bazılarının da haksız kazanç elde ettiği günümüzde, bor­sa bir tür kumar görünümü aldığından dolayı borsanın tümüne yasak diyoruz ve hiç birine cevaz vermiyoruz.

İlgili Ürünler
Yükleniyor...