Mücerrebatı Senüsi Tercümesi - Cübbeli Ahmet Hoca

WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Mücerrebatı Senüsi Tercümesi - Cübbeli Ahmet Hoca

Tesirleri tecrübe ile sabit olan faydalı dualar, zikirler havas ve terkibi şerifler ile alaklı kitap. Risalei ahmediyyenin 95. risalesi olup dualar ve zikirler başlığındaki 30. eserdir. Bu eserin tercümesi cübbeli ahmet hocaya aittir. içeriğinde daha önce lalegül ve arifan dergilerinde yer alan mücerrebatı senüsi ilimlerinin yanında hiç yazılmamış olanlar da vardır. Dua ve havas kitabıdır.

Allâh-u Te'âlâ duânın ehemmiyeti hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurmuştur:
"(Ey insanlar!) Rabbiniz: 'Bana duâ edin ki, (duânızı kabûl ederek) size icâbet edeyim (isteklerinizi yerine getireyim, üstelik size sevap vereyim).' buyurdu.” (el-Mü 'min Sûresi.•60 'dan)
Ebû Hureyre (Radıyallâhu Te 'âlâ Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte de Rasûlüllâh (Sallellâhu Te 'âlâ Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Siz (Allâh-u Te'âlâ'nın sizin duânıza) icâbet (edeceğin)e yakînen inanıcı kimseler olduğunuz hâlde Allâh-u Te'âlâ'ya duâ edin.”
(et-Tirmizî, es-Sünen, ed-De 'avât:66, rakam:3479,
5/517; el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam.•1817, 1/670-671)

İmâm-ı Şâfi'î'nin en büyük talebesi ve yakını İmam Müzenî (Rahimehümellâh) şöyle demiştir: "Bir kitap yetmiş kere gözden geçirilse de mutlakâ onda bir hata bulunur Çünkü Allâh-u Te'âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir.'(el-Hatîb, cûzz/14 evhâmi'l-cem'ı ve't-tefrîk, 1/ 14)

Yine İmâm-ı Müzenî (Rahimehümellâh) şöyle demiştir: "(Üstâdım) İmâm-ı Şâfi'Î (Rahimehullâh)a (kendisine âit) 'erRisâle' kitabını seksen kere okudum. Her keresinde illâ bir hatâ buluyordu. Bunun üzerine Imâm-ı Şâfi'î (RahimehulEh): '(Yâ Rabbi!) Beni (ilim cihetinden) ziyâde et. Allâh-u Teâlâ Kendi kitabından başka hiçbir kitabın sahîh (hatâsız) olmamasına kesin karar vermiştir.' buyurdu.” ('Abdülazîz el-BuhârÎ, Keşfii'l-esrâr 'an usûli Fahri'l-İslâmi'l-Pezdevî, 1/9; İbnü 'Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 1/60)

Ey kâri-i kerîm (kıymetli okuyucu)!


'Bir ayıp görürsen (aleyhime konuşacağına) o (hatayı düzelterek) boşluğu kapat,
Ne kadar ince ve üstündür / Kendisinde ayıp bulunmayan 0 Zât!”
(el-Haskefi, ed-Diirrıı'l-mmhtâr, 6/812)

 

Mücerrebatı Senüsi Tercümesi MUKADDİME
 

"Siz bal ve Kur' ân(-ı Kerîm'den ibâret) olan iki şifâya yapışın.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:7435, 4/222; el-Beyhakî, Şu 'abü 'l-îmân, rakam:2581, 2/519) buyuran Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve sellem) Efendimiz'in, onun güzîde ashâb-ı kirâmının ve Ehl-i Beyti'nin üzerine olsun. Amîn!

Bütün hamd-ü senâlar:
"Biz müminler için Kur'ân'dan öyle (faydalı) şeyler (ve her derde devâ olan âyetler) indirmekteyiz ki o(nlar) büyük bir şifâdır ve yüce bir rahmettir.” (el-isrâ Sûresi:82 'den) buyuran Allâh-u Te' âlâ'ya mahsustur.

Kuzey Afrika'da, devrinin en büyük kelâm âlimi olarak tanınan, akâid sahasında birden çok eser telîfedip bunları şerh eden ve daha başka birçok eseri olan Ebû Abdillâh Muhammed ibnü Yûsuf es-Senûsî (Rahimehullâh) (v. 895/1490), sıkıntıların def olması ve hâcetlerin husûlü (isteklerin meydana gelmesi) gibi birçok faydaların celbi için de bir eser kaleme almıştır ki onun içerisinde birçok duâ, zikir ve terkibler mezkûrdur.
Bu eserin adı "el-Mücerrebât"olup, dört mezhep müftîsi Afi Hayder Efendi Hazretleri'nin kendi Mushaf-ı Şerîfı'nin hâmişinde üç yerde kendi el yazısı ile kaynak verdiği "Fethu'lMeliki'l-Mecîd (Mücerrebât-ı Diyerbî) "nin elimizde olan üç baskısıyla birlikte basılmıştır.
Bu eseri terceme ederken en meşhur ve yaygın "el-Mücerrebât" nüshası olan ve Mısır'ın başkenti Kâhire'deki Dânı'l-Kütübi'l-'Arabiyyeti'l-Kübrâ'da basılan nüshayı esas aldık.
Ayrıca daha ziyâde tedkîk ve tahkîk yapmak için, Süleymâniye Kütüphânesi, Lâleli, rakam: 1586'da kayıtlı olan nüsha başta olmak üzere Lâleli, rakam: 1587 ve Esad Efendi
:3631 'de kayıtlı olan diğer iki nüsha ile birlikte mukâbele (mukâyeseli karşılaştırma) yaparak, hacmi küçük ama faydası büyük olan bu eseri sizler için tercüme ettim.
Lâkin uygulaması zor olan ve yanlış anlaşılma ihtimâli bulunan birkaç havâssı tercüme etmemeyi uygun gördüm.
Yüce Rabbim bu eserde bulunan faydalı duâlar, zikirler ve terkîb-i şerîflerden istifâde etmeyi cümlemize nasîb eylesin. Âmîn!

TESLİMAT
 
Değerli okurlarımız tedarik usulüyle çalışmaktayız. Stoklarda bulunmayan eserler için tedarik süremiz en geç 3 iş günüdür.

Büyük oranda sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

El emeği ve kişiye özel eserlerde gönderim süresi değişebilmektedir. Siparişinizin yoğunluğuna ve sıraya göre 3-5 iş gününü bulabilmektedir. 

---

Yurt Dışında ki okurlarımızın dikkatine;

Yurt dışından yapılan alışverişlerde sitemizde ki yurt içi kargo ücretleri, teslim süre ve şartları geçerli değildir. Yurt dışı kargo ücretleri siparişinizden sonra ayrıca tahsil edilir.
Yurt dışına, özellikle Avrupa Ülkelerine vermiş olduğunuz siparişlerinizi anlaşmalı kargo firmalarımız ile, en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla göndermekteyiz.Yurt dışı siparişlerde kargo bedeli müşteriye aittir. Bu bedeli dilerseniz western unionla dilerseniz kredi kartı yahut swift yoluyla ödeyebilirsiniz.

Yurt dışı siparişlerde kapıda ödeme yapılmamaktadır.

Siparişleriniz ORTALAMA 3-10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE tarafınıza teslim edilmektedir. Yurtdışına safran mürekkebi, çörek otu kapsülü gibi sıvı/gıda içerikli ürünler gönderilememektedir. Gümrük mevzuatı gereği bize geri dönmektedir.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...